مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

حوادث پیش بینی نشده و نقش فیزیوتراپیست

فیزیوتراپیست در هنگام رخ دادن حوادث غیر مترقبه چه نقشی دارد؟

آمادگی گروه های پزشکی برای مواقعی که حوادثی به صورت ناگهانی رخ می دهد و معمولا با تلفات انسانی همراه است، نیاز است. تمامی اعضای گروه پزشکی باید توانایی مقابله با چنین حادثه هایی را داشته باشند. فیزیوتراپیست که به آن ها درمانگر نیز گفته می شود از جمله این افرادی هستند که باید از زمان رخ دادن حادثه تا ایجاد توانبخشی در شخص آسیب دیده حضور داشته باشد.

حوادث ناگهانی به چند مقطع از لحاظ زمانی تقسیم می شوند؟

اتفاقاتی که به صورت غیر مترقبه رخ می دهد به مقاطع زیر تقسیم می شود که تمامی اعضای گروه های پزشکی باید برای آن آمادگی کافی را داشته باشند و برای آن ها برنامه ریزی های لازم را انجام داده باشند که معالجه گر در این مقاطع زمانی دارای وظایف زیر است:

  • -    حضور داشتن در محل حادثه: حاضر بودن در مکانی که حادثه رخ داده است به منظور ارزیابی آسیب دیدگان، کمک به تنفس راحت بیمار و مانند این ها است که یک فیزیوتراپ باید به آن ها توجه لازم را داشته باشد و امداد و نجات لازم را برای صدمه دیدگان انجام دهد.
  • -    حضور داشتن در بیمارستان: از جمله وظایفی که در این مرحله می توان نام برد، کمک به کنترل درد و سعی در تقویت عضلات بیمار است که باید به دقت و طبق برنامه ریزی انجام شود تا شخص بتواند سلامت خود را به دست آورد.


بیمار بعد از مرخص شدن از بیمارستان در صورت نیاز برای ادامه روند درمانی خود و بازگشت کامل توانایی خود امکان دارد که نیاز به انجام جلسات بیشتری از فیزیوتراپی داشته باشد که طب نو جهت راحتی این افراد برای عدم رفت و آمد در شلوغی شهر، خدمات فیزیوتراپی در منزل را در نظر گرفته است که نیرو هایی مجرب و متخصص را برای مداوای این افراد آسیب دیده به خانه یا محل کار می فرستد و تا بازگشت کامل توانبخشی در فرد این جلسات را ادامه می دهد.

 

خواندن 413 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت