مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

 

خدمات آزمایشگاهی در منزل

خدمات آزمایشگاهی در مرکز طب نو

بدون شک در زندگی کنونی که جا به جایی در شهر های بزرگ و پر جمعیت یک چالش بزرگ به حساب می آید، منتقل کردن بیماران به بیمارستان ها و مراکز آزمایشگاهی یکی از سختی های بسیار بزرگ در دوران بیماری و نقاهت می باشد. مرکز ما این امکان را فراهم کرده است تا با یک تماس ساده، کارشناسان علوم آزمایشگاهی را به خانه خود ببرید و بعد از نمونه گیری ، جواب آزمایش را در اسرع وقت به وسیله پیک درب منزل خود دریافت نمایید.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت