مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

خدمات آزمایشگاهی در خانه

خدمات آزمایشگاهی در مرکز پزشکی طب نو

متخصصان علوم آزمایشگاهی در مرکز طب نو برای انجام آزمایش در منزل شما آماده ارائه خدمت می باشند. این متخصصین تجهیزاتی کاملا پیشرفته و قابل حملی دارند که تمامی امکانات مراکز درمانی را دارا می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت