مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

آیا فیزیوتراپی فقط درمان است؟

آیا فیزیوتراپی فقط درمان است؟


معاینه توسط فیزیوتراپیست شامل چه چیزهایی است؟

وقتی متخصص فیزیوتراپی بر بالین بیمار حاضر می شود بعد از گرفتن شرح حال و شکایت بیمار خود به معاینه و ارزیابی دقیق می پردازد. این معاینه شامل ارزیابی های دقیق وضعیت ظاهری و باطنی بیمار است.
وضعیت ظاهری بیمار شامل توانایی ها و ناتوانی های بیمار ، درد بیمار ، رنگ و ساختار پوست ، تورم و قرمزی التهاب ، ساختار اسکلتی و راستای استخوان ها و مفاصل و... است. وضعیت باطنی بیمار را می توان از طریق مدارک پاراکلینیکی بیمار شامل آزمایش ، MRI، اسکن ، رادیوگرافی ها و شرح حال نوشته شده در بیمارستان به دست آورد. همچنین وضعیت روحی و خانوادگی بیمار گویای بسیاری از اطلاعات مفید است. این اطلاعات می تواند گویای وضعیت تغذیه ، شدت فعالیت کاری و تفریحی، میزان رسیدگی بیمار به سلامت خود، میزان خواب و انضباط خواب و بیداری، امید به زندگی باشد.


درمان بهینه

فیزیوتراپیست برای نیل به اهداف درمانی خود باید همکاری بیمار ، خانواده و حتی در مواردی کارفرمای بیمار را داشته باشد تا شرایط لازم برای درمان بهینه فراهم شود. درمان بهینه یعنی رسیدن به نتیجه مطلوب و حداکثری درمان در کوتاه ترین زمان ممکن با کمترین هزینه و مشکلات . بنا براین فیزیوتراپی فقط به معنی رفع مشکلاتی که بیمار اقرار می کند نیست. اغلب لازم است بیمار و محیط تغییراتی داشته باشند تا شرایط لازم حاصل شود. فرض کنید بیماری که درد گردن دارد حتما باید شرایط خواب و بیداری ، تخت خواب و بالش و تشک، الگوی خواب ، شغل و شرایط محل کار، ساعات کار ، سوابق اتفاقاتی که در گذشته مرتبط با سر و گردن داشته بررسی شود. این بررسی ها اگرچه به ظاهر کم اهمیت باشند ولی ممکن است منجر به کشف حقایقی شود که از بروز و یا تشدید مشکلات در آینده بکاهد. بنابراین لازم است بیمار به فیزیوتراپیست خود اعتماد کرده و با حوصله اطلاعات لازم را در اختیار او بگذارد.

نمونه درمان موفق

در زیر نمونه ای از مواردی که منجر به کشف مشکلات جانبی شده برایتان می آوریم تا اهمیت این موضوع روشن شود.
آقای 42 ساله به دنبال یک حواس پرتی در منزل دچار خالی شدن زانو شده و بر روی زانوی خود به زمین می خورد. به دنبال این اتفاق زانو طی چند دقیقه دچار تورم و کبودی شده و موجب نگرانی فرد و خانواده می شود. فرد با تصور شکستگی اقدام به عکس برداری می کند اما خوشبختانه هیچ نوع شکستگی مشاهده نمی شود. این فرد بنا به دلایل کرونا اقدام به انجام فیزیوتراپی در منزل جهت کاهش درد و تورم و بازگشت دامنه حرکتی زانو می کند ، اما با حضور فیزیوتراپست و بررسی های لازم (عکس رادیولوژی) و گرفتن شرح حال دقیق، پوکی استخوان محرز می شود. پوکی استخوان برای یک فرد میانسال عادی نبوده و در شرح حال، بیمار می گوید دیالیزی بوده و داروهای تیرویید هم مصرف می کند. طی یک آزمایش مشخص می شود به دلیل به هم خوردن هورمون های تیروییدی میزان کلسیم خون افزایش یافته و جذب کلسیم به استخوان اتفاق نیافتاده و روند تجزیه استخوان ها و آزاد شدن کلسیم آن در خون اتفاق می افتد. با هر بار دیالیز مقداری از کلسیم اضافی خون برداشته شده و دوباره هورمون ها به تجزیه استخوان ها پرداخته و کلسیم آن را در اختیار خون قرار می دهند. این پروسه ی تخریبی باید با درمان دارویی یا جراحی تیرویید و پاراتیرویید خاتمه یابد. یقینا مصرف کلسیم و ویتامین د هیچ سودی نخواهد داشت. بنابراین بیمار طی مراجعه به متخصص غدد درون ریز و درمان مشکلات هورمونی روند بازسازی استخوان را خواهد داشت. همانطور که در عکس رادیولوژی زیر مشاهده می کنید سایه تیره زیاد در مرکز استخوان حاکی از کاهش چگالی کلسیم است.

رادیوگرافی زانو

خواندن 237 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت