مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

درد زانو و فیزیوتراپی

رفع درد زانو با استفاده از فیزیوتراپی

یکی از ارکان مهم که برای حرکت بهتر زانو بسیار مفید است، انجام تمرینات فیزیوتراپی برای زانو است. درمان برای آسیب هایی که در اشخاص به وجود آمده است کاملا متفاوت است و با توجه به شرایط بیمار باید مداوای آن ها فاز به فاز انجام شود.

برای درمان درد زانو چه اقداماتی انجام می شود؟

از جمله اقداماتی که در چنین شرایطی برای کاهش درد انجام می شود استفاده از مدالیته های فیزیکی، به کار بردن درمان های دستی، استفاده از دستگاه های الکتروتراپی، به کار بردن کامپرشن تراپی و همچنین الکتروتراپی که برای از بین بردن تورم بسیار مناسب است، می باشد و در انتها بدین منظور که عضلات تقویت شوند از برنامه های مناسب درمانی به صورت اصولی استفاده می شود و همچنین روش هایی برای تقویت عصبی – عضلانی به کار گرفته می شود. از جمله کار های دیگری که در این زمینه انجام می شود که برای رسیدن به دامنه حرکتی مناسب است، استفاده از دستگاه CPM است که سبب می شود انعطاف پذیری بافت ها به صورت چشمگیری بهبود یابد.

آسیب رباط ACL زانو

یکی از رباط های زانو ACL است که از جمله شایع ترین آسیب هایی است که امکان دارد در ورزشکاران رخ دهد. برای درمان این افراد باید سطح فعالیت آن ها در نظر گرفته شود اگر شخص فعالیت ورزشی زیادی ندارد می توان با استفاده از درمان های غیر جراحی به مداوای وی پرداخت و به کار بردن فیزیوتراپی در منزل برای این اشخاص از جمله موثر ترین راهکار ها می باشد. حال اگر لازم باشد که شخص جراحی انجام دهد باید در ابتدا تورم به وجود آمده در وی از بین برود تا بتوان از جراحی نتیجه مطلوبی را به دست آورد و همچنین بعد از جراحی نیز فیزیوتراپی باید انجام شود زیرا انجام آن سبب می شود که قدرت عضلات وی به صورت کامل بازگردد و همچنین ورزشکار می تواند هر چه سریع تر به انجام فعالیت های ورزشی خود بپردازد.

خواندن 120 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت