مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

ستون فقرات و طناب نخاعی

ستون فقرات و طناب نخاعی چیست؟

ستون فقرات از بیش از 30 استخوان تشکیل شده است که مهره نامیده می شود و روی یک دیگر قرار گرفته اند. مهره های ستون فقرات از 4 بخش کلی تشکیل شده اند:

  1. هشت مهره در گردن.
  2. دوازده مهره در بخش بالایی پشتی.
  3. پنج مهره در کمر.
  4. در انتهای ستون فقرات نیز استخوان های ساکروم و کوکسیکس به یک دیگر متصل شده اند.

جا به جایی و یا بیرون زدگی دیسک بین مهره ای هنگامی  رخ می دهد که دیسک ها تحلیل بروند و یا فشاری بیش از حد به آن ها وارد شود که این عارضه را بیرون زدگی، پارگی دیسک، فتق و یا لغزیدگی می گویند که عارضه های دائمی عصبی را به بار می آورد. برای رفع درد های پیش آمده شما می توانید به انجام فیزیوتراپی در منزل بپردازید و با انجام مرتب حرکات تعیین شده هر چه سریع تر بهبود یابید.

طناب نخاعی شامل چه بخش هایی است؟

درون ستون فقرات طنابی نخاعی قرار گرفته است که شامل بخش هایی به نام نخاع گردنی، دنبالچه، سینه ای، کمری و خاجی می شود. این طناب نخاعی شامل ریشه های عصبی و ریشه چه هایی می باشد که باعث به وجود آمدن زاوئد شاخه مانند می شود. پیام های درد از این طناب های نخاعی به مغز منتقل می شوند و از این طریق می باشد که فرد درد را حس می کند.

کار ستون فقرات چیست؟

حمایت از ساختار بدن شما توسط ستون فقرات انجام می شود و همچنین از طناب نخاعی نیز مراقبت می کند. در واقع می توان گفت که طناب نخاعی را کاملا در بر گرفته است زیرا نخاع از جمله عصب اصلی می باشد که برای منتقل کردن پیام های عصبی بین مغز و بدن در نظر گرفته شده است.
شما با استفاده از ستون فقرات خود می توانید حرکات پیچیده روزانه خود را انجام دهید. دیسک بین مهره ای توانایی جذب کردن ضربات در حین راه رفتن و به صورت کلی دویدن شما را دارند و به صورت یک بالشتک اسفنجی است که بین هر دو مهره قرار گرفته اند.

 

خواندن 971 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت