مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

طب سوزنی در منزل و درد سیاتیک

طب سوزنی در منزل درد سیاتیک


سیاتیک اسم یک مجموعه از عصب است که حس و حرکت بخش مهمی از پا را تامین می کند. درد سیاتیک مربوط به آزرده شدن این دسته اعصاب است که مسیر درد آن از کمر به سمت پشت باسن و ران ، پشت ساق و حتی کف پا می تواند کشیده شود. در این مقاله می خواهیم تعریف دقیق تری از درد سیاتیک داشته و روش های درمانی آن ، از جمله فیزیوتراپی و طب سوزنی در منزل توضیح داده شود. این مطلب توسط متخصصین درد و فیزیوتراپی مرکز طب نو ، مطابق با آخرین دستاوردهای علم طب نگارش شده است. توصیه می کنیم در این رابطه مقاله فیزیوتراپی در منزل نیز مطالعه شود.

 

 

 

درد ساتیک چیست و چگونه به وجود می آید؟


مطابق تصویر زیر از سوراخ های بین مهره ای کمر رشته های عصبی مربوط به پا از نخاع جدا شده و خارج می شوند. این رشته های مسئول عصب دهی حسی و حرکتی پا هستند اما در مسیر خود به هم پیوسته و یک دسته ی عصبی را به وجود می آورند که به آن عصب سیاتیک گفته می شود. این عصب سیاتیک موضوع مهمی در فیزیوتراپی و طب سوزنی در منزل و کلینیک است چون در مسیر خود ممکن است در محل های متفاوت دچار فشار مکانیکی و درد شود. درد سیاتیک ممکن است تیر کشنده و مربوط به یک محل باشد و یا به صورت درد در یک مسیر و به صورت انتشاری تجربه شود. مسیر درد سیاتیک ممکن است از کمر به سمت باسن و پشت ران و ساق و حتی کف پا می رسد. نوع آزردگی و محل آن می تواند الگوی درد متفاوتی ایجاد کند. فزیوتراپی و طب سوزنی در منزل یا کلینیک برای درد سیاتیک ، یکی از درمانهای رایج و اثربخش ان است که فیزیوتراپیست ها بر روی بیماران خود انجام می دهند.

 

 طب سوزنی در منزل سیاتیک- فیزیوتراپی در منزل سیاتیک

 

علت درد و طب سوزنی سیاتیک


این رشته های عصبی در محل خروج از سوراخ های بین مهره ای ممکن است بر اثر بیرون زدگی دیسک بین مهره ای تحت فشار باشند. درد بیرون زدگی دیسک می تواند به صورت محلی یا انتشاری باشد. اگر درد سیاتیک به صورت انتشاری در مسیر عصب سیاتیک شود به آن درد سیاتیک نیز می گویند. در کنار درد ، بدن به صورت واکنش طبیعی خود را از طریق عضلات سفت می کند تا حالت تدافعی به خود گیرد. به این حالت اسپاسم عضلات می گویند. اسپاسم خود باعث تشدید درد و افزایش فشار به رشته های عصبی یا بیرون زدگی بیشتر دیسک می شود. یکی از نقش های فیزیوتراپی کاهش درد از طریق شل کردن عضلات است تا فشار کمتری به سیاتیک وارد شود. داروهای شل ککنده ی عضلانی گاها برای بیماران تجویز می شود. در شرایط اورژانسی ممکن است به علت درد شدید به قدری ناتوان شود که حتی از نشستن عاجز شود. در این شرایط انجام فیزیوتراپی در منزل بسیار مفید خواهد بود. فیزیوتراپیسن به اعمال کشش های لازم ، به استفاده از ابزار های مهم دیگر خود درد و گرفتگی عضلات (اسپاسم) را کنترل می کند. ممکن اسن او طب سوزنی در منزل را نیز توصیه کند. بنا براین با این ابزار در صدد شل کردن عضلات بر می آید. اثر طب سوزنی بر روی شل کردن عضله ، یکی از مهم ترین فواید آن است. علاوه بر سیاتیک در جاهای مختلف بدن زمانی عمل درد ، اسپاسم عضلات باشد ، انجام طب سوزنی می تواند معجزه کند.

 

 

 

فیزیوتراپی و طب سوزنی در منزل سیاتیک


فیزیوتراپیست با حضور بر بالین بیمار خود با انجام معاینه و گرفتن شرح حال ، محل دقیق درگیری اعصاب سیاتیک را تشخیص می دهد. دانش فیزیوتراپی به او کمک می کند تا با تشخیص افتراقی سایر احتمالات را رد کرده و بصورت رشته ای علت یابی کند. این عصب علاوه بر کمر د ناحیه باسن نیز می تواند درگیر شود که شایع ترین جاها هستند. الگوی درد سیاتیک در درمان فیزیوتراپی سیاتیک بسیار مفید خواهد بود. طب سوزنی به عنوان یکی از ابزار های مهم برای درمان آن است. علاوه بر اثر کاهش درد عضلانی ، انتظار می رود طب سوزنی با شل کردن عضله نیز به صورت غیر مستقیم به کاهش درد کمک کند. فیزیوتراپی در منزل سیاتیک (با کلیک بر روی آن مطالعه شود) به صورت شایع انجام می شود. چرا که بیماران زیادی به صورت ناگهانی این درد را تجربه می کنند. در کنار ان دارو های شل کننده ی عضلانی، اعمال گرما ، طب سوزنی در منزل و استراحت مطلق بسیار سودمند است.

خواندن 1507 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت