مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

فواید تمرینات پمپاژ وریدی ساق پا

تمرینات پمپاژ وریدی ساق پا چیست و این تمرین چه کمکی به بیمار می کند

اگر عضلات ساق و مچ پاهایتان تحت فشار هستند در حالی که قدرت کافی برای انجام کار های مختلف روزمره تان را ندارند و شما معمولا طولانی در حالت ایستاده هستید تمرین پمپاژ وریدی مچ پا را حتما روزانه انجام دهید. وقتی که شما به صورت ثابت در یک وضعیت خاص طولانی مدت می نشینید، جریان خون رسانی کافی به عضلات و مفاصل شما مختل می شود.این تمرین بسیار مهم است و برای بیماران بستری در خانه که ناتوان بوده و تحت فیزیوتراپی در منزل قرار می گیرند توصیه می شود.
برای بهبود بخشیدن به برقراری جریان خون عضلات و مفاصل در این وضعیت های ثابت که طولانی مدت دارید کافیست چند حرکت ساده در همان وضعیت انجام دهید. تمرین پمپاژ وریدی مچ و ساق پا برای کسانی که طولانی مدت در وضعیت بی حرکت قرار دارند، بسیار مفید است.

 

پمپاژ وریدی مچ پا  - فیزیوتراپی در منزل - مرکز خدمات پزشکی طب نو

 

پمپاژ وریدی مچ پا چیست

پمپاژ مچ پا حرکتی از مچ پاست که به سمت جلو و پشت ساق پا می باشد. این تمرین بدون نیاز به هیچ وسیله و دستگاه خاصی و در هر وضعیت و شرایطی قابل انجام است. تعداد 10-15 تکرار از این تمرین  در روزمی تواند بسیار مفید باشد.

 

انجام تمرین پمپاژ وریدی مچ پا - فیزیوتراپیست در منزل طب نو

 

فواید تمرین پمپاژ وریدی ساق پا

شما با انجام فیزیوتراپی در منزل با متخصصان خبره مرکز خدمات پزشکی طب نو و همچنین انجام تمرین پمپاژ مچ پا یا ورزش به کاهش تورم و جلوگیری از آن در ساق، زانو، مچ  پا و به برقراری بهتر جریان خون خود کمک خواهید کرد.
این تمرین از تشکیل لخته خون در پاها جلوگیری می کند. و از گسترش لخته های خونی که بعد از جراحی ایجاد می شود جلوگیری می کند.
این تمرین را در هر وضعیتی که قرار دارید می تواید انجام دهید. در حالت دراز کشیده یا نشسته روی صندلی می توانید انجام دهید.

 

عملکرد و فواید پمپاژ وریدی مچ پا - فیزیوتراپی طب نو در منزل

 

عملکرد تمرین پمپاژ وریدی مچ پا

پمپاژ وریدی مچ پا ساده ترین تمرین موثری است که حتی در حالتی که بسیار خسته هستید به سادگی می توانید انجام دهید در حالی که می توانید اطمینان خاطر داشته باشید که بسیار موثر است. انجام منظم این تمرین از ایجاد ادم و تورم در ساق، زانو و مچ پاها جلوگیری می کند. زمانی که این تمرین را انجام می دهید ساق پاهایتان را طوری قرار دهید که تکیه گاه داشته باشند در صورت وجود تورم می توانید بالشتی زیر پاهایتان قرار دهید و به آرامی مچ پا را رو به جلو وعقب ساق حرکت دهید. اگر پاهایتان بلند تر از سطح قلبتان باشد بازگشت خون به قلب راحت تر اتفاق می افتد و گردش خون بهتر است. بهتر است این تمرین را در حداکثر دامنه مچ پا انجام دهید که تاثیرگذار تر باشد.

 

خواندن 827 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت