مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

فیزیوتراپی بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی (ACL)

تمرینات فیزیوتراپی بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی (ACL)

بعد از انجام عمل جراحی رباط صلیبی قدامی یک روز بعد از عمل ، بیمار با داشتن یک آتل زانو جهت محافظت از آن ، به کمک فیزیوتراپیست خود از تخت بیمارستان خارج شده و طبق نظر پزشک جراح خود شروع به راه رفتن می کند. این راه رفتن معمولا تا یک هفته بصورت نوک انگشتان ( toe touch) است، یعنی بیمار پای عمل شده خود را به صورت خفیف از نوک انگشتان روی زمین گذاشته و وزن زیادی روی پای خود نمی اندازد. مرحله ی بعد خم کردن زانو است. در این مرحله فیزیوتراپیست زانوی بیمار را به آرامی و به تدریج خم می کند. معمولا تا دو هفته باید زانو به اندازی 90 درجه خم شود. ادامه ی خم شدن زانو معمولا تا دو ماه به طول می انجامد. در این دوران بیمار باید به صورت مرتب تمرینات فیزیوتراپی در منزل انجام دهد.

مورد بعدی که باید بلافاصله بعد از عمل شروع شود تقویت عضله ی چهارسر به روش سفت و شل کردن است. تمرین بعدی صاف بالا آوردن پا است. استفاده از آتل زانو نیز تا سه هفته ، فقط حین راه رفن باید استفاده شود.

ستینگ چهار سر


مرحله پیشرفت تمرینات

بعد از حدود سه هفته کم کم بیمار به فعالیت های ورزشی سنگین تر می پردازد. این مرحله نیز حتما زیر نظر فیزیوتراپیست انجام خواهد شد.

بیمار بعد از سه هفته با نظر فیزیوتراپیست خودبه ترتیب تمرینات زیر را انجام می دهد:

  • • اسکات زدن را شروع می کند. مقدار زاویه ای که زانو حین اسکات زدن می تواند داشته باشد بسته به شرایط بیمار می تواند متغیر باشد اما افزایش خم شدن زانو طی چندین هفته باید پیش گرفته شود. حین اسکات زدن عمل تقویت عضله ی چهارسر در یک زنجیره ی بسته اتفاق می افتد. این زنجیره ی بسته ف مقدار ثبات زانو را افزایش داده و از آسیب احتمالی رباط صلیبی قدامی تازه کار گذاشته شده جلوگیری می کند.
  • • تقویت عضله چهارسر توسط باند کشی. بیمار یک باند کشی را به ستونی ثابت کرده و آن را از قسمت فوقانی ساق پا، درست در پشت زانو قرار می دهد. با کشش زانو به سمت جلو توسط باند کشی، بیمار از این کار ممانعت کرده و بصورا آرام زانوی خود را تا 30 درجه خم و سپس به سمت عقب صاف خواهد کرد.

 

تقویت چهار سر

 

  • • راه رفتن بر روی انگشتان. بیمار با راه رفتن بر روی انگشتان پاهای خود حس عمقی زانو را تقویت کرده و عملکرد دقیق زانو را بهبود می بخشد.
  • • آهسته دویدن. بیمار بعد یک ماه آهسته دویدن را شروع می کند. دویدن اولین چالش جدی برای رباط جدید خواهد بود.
  • • عبور از موانع. در این مرحله باید آهسته دویدن در یک مسیر پیچ در پیچ باسد تا چالش حرکتی زانو افزایش یافته و علکرد زانو ارتقا یابد.
  • • پرش از موانع. ابتدا از موانع با ارتفاع کم شروع شده و سپس به درجه سختی ان افزوده می شود. ( شش هفته بعد از عمل)

 

همه تمرینات و زمان های فوق تقریبی بوده و زمان دقیق باید توسط فیزیوتراپیست تنظیم گردد.

خواندن 423 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت