مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

کارکرد طبیعی ستون فقرات

کارکرد طبیعی ستون فقرات به چه صورت است؟

ستون فقرات علاوه بر آن که روی مرکز ثقل در حالت تعال قرار دارد و مربوط به زمانی است که شخص به صورت کاملا صاف ایستاده است، می تواند به سمت جلو خم شود و همچنین می تواند به طرفین چرخیده و مقداری پیچش نیز داشته باشد.

عملکرد فقرات در حالت ایستاده

در هنگامی که شخص صاف ایستاده است به دلیل خاصیت فشاری که در درون دیسک ها وجود دارد، سبب می شود که بین مهره ها فاصله به وجود آید و روی رباط های دراز کشش به میزانی مناسب وارد شود و فرد توانایی این را پیدا می کند که به صورت صاف در جای خود بایستد و راه برود. شخص در حالت ایستاده رباط ها و عضله های فقرات وی به جز رباط دراز شل می باشند.

عملکرد فقرات در هنگام خم شدن

در شرایطی که شخص اقدام به خم شدن می کند سبب می شود که بدن وی از جای مرکز ثقل خود جا به جا شود و در این مواقع یک پیغام به سرعت از طریق بافت های گیرنده ای که در درون عضلات پشت هستند به مغز ارسال می شود مبنی بر این که بدن از حالت ثقل خود خارج شده است. بدن شخص نباید به سرعت به سمت جلو خم شود که برای این منظور عضلات مربوطه باید به سرعت فعال شوند، تنها قسمت نرم بدن باید به سمت جلو خم شده و از افتادن ناگهانی آن به سمت جلو باید جلوگیری شود که در چنین شرایطی باید عضلات پشت از رخ دادن چنین موردی پیشگیری کنند.حس گر و یا همان گیرنده های عضلانی که در حال فعالیت هستند مانند فنری در هم پیچیده اند و در داخل عضلات قرار گرفته اند و به محض کشیده شدن پیامی را به نخاع و مغز می فرستند و منجر به این می شود که عضلات کمر واکنش نشان دهند و به صورت تدریجی و کاملا یکنواخت طول آن ها زیاد شود.
در به کمردرد مبتلا شده اید و در عملکرد ستون فقرات خود دچار مشکل شده اید می توانید از خدمات فیزیوتراپی در منزل طب نو استفاده کنید و درد ها و مختل شدن زندگی روزمره خود را هر چه سریع تر بهبود بخشید.

خواندن 326 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت