مرکز خدمات پزشکی طب نو

فیزیوتراپی در منزل 

کشش عضله پیریفورمیس در مراحل اولیه

چگونگی کشش عضله پیریفورمیس در مراحل اولیه

شما با انجام تمریناتی که در جلسات فیزیوتراپی در منزل برای شما طراحی می شود می توانید برای کم کردن درد های خود و رسیدن به سلامتی هر چه سریع تر تلاش کنید تا به روال عادی و معمول روزمره خویش باز گردید.

1-کشش در حالت طاق باز

 

کشش عضله پیریفورمیس - کشش طاق باز - طب نو

 

این تمرین برای افراد مبتدی که در مراحل اولیه ی ابتلا هستند طراحی شده است. اگر این شخص شما هستید، به خاطرتوجه تان به سلامت جسمی و کاهش درد به شما تبریک می گوییم! بهتر است شروع کنیم. به عنوان یک مبتدی، کشش در حالت خوابیده به پشت برایتان مناسب است. در این حالت زانو هایتان را خم کرده و کف پا ها را روی زمین قرار می دهید که به این حالت "درازکش قلاب" گفته می شود.

2-برای کشش عضله پریفورمیس بدنتان را گرم کنید

 

گرم کردن بدن - کشش عضله پیریفورمیس  - فیزیوتراپی طب نو در منزل

 

برای شروع کشش این عضله در ابتدا گرم کردن مفصل ران را انجام دهید. این کار می تواند کشش را زیاد تر کرده و انجام این تمرین برای عضله پریفورمیس را راحت تر کند.

گرم کردن مفصل ران:

طاق باز دراز بکشید و زانوی راست و سپس چپ را خم کرده و به طرف قفسه سینه بالا بیاورید. پا هایتان را از قسمت ساق یا ران بغل کنید و به سمت خود بکشید. 5 الی 30 ثانیه در این حالت بمانید و به آرامی یک زانو و سپس زانوی دیگر را صاف کنید. در صورت تولید درد بالا آوردن زانوها را در همان موقعیت متوقف کنید تا درد بازتولید نشود.

3-یک زانو را خم کرده و بالا بیاورید تا مفصل ران درگیر عضله شود

 

کشش عضله پیریفورمیس - خم کردن زانو - درگیر کردن مفصل ران - طب نو

 

گرم کردن را ادامه دهید اما این بار فقط یک زانو را بالا بیاورید و آن را به یک سمت متمایل کنید. برای درگیر کردن مفصل ران یعنی جایی که پریفورمیس قرار دارد زانو را به طرف شانه ی سمت مخالف خم کنید. پایی که ثابت است با انجام این تمرین به جلو حرکت خواهد کرد و نیازی نیست جلوی حرکت آن را بگیرید.
5 الی 30 ثانیه در این حالت بمانید و سپس به آرامی به حالت اول بازگردید. بسته به سفت و تنگ بودن ماهیچه پریفورمیس و سایر ماهیچه ها و همچنین مقدار درد ایجاد شده، مقدار کشش متفاوت خواهد بود. سعی کنید همیشه تمرینات را بدون ایجاد درد انجام دهید و فشار زیادی وارد نکنید. به علت انجام کشش ممکن است انحراف جزئی رخ دهد  و فشارهایی را احساس خواهید کرد اما این فشار ها نباید تاثیری روی عصب سیاتیک ایجاد کنند.

نحوه ی تشخیص حس عصب سیاتیک در زمان انجام تمرین کشش پریفورمیس:

به دلیل این که عصب سیاتیک زیر ماهیچه پریفورمیس قرار دارد به هنگام کشش فشار هایی را در جایی غیر از ماهیچه احساس خواهید کرد که باید مراقب باشید.

این حس ها شبیه برق گرفتگی اند و تا انتهای پا از مسیر پشت ران ادامه می یابند: شوک، سوزش و احساس فرو رفتن سوزن و برق گرفتگی. همچنین ممکن است احساس خستگی و ضعف یا بی حسی در یک پا وجود داشته باشد. در صورتی که هرکدام از این موارد پیش آمد تمرین را متوقف کرده و با فیزیوتراپیست یا پزشک خود صحبت کنید.

4-حرکت جانبی زانوها

 

حرکت دادن جانی زانو ها - کشش عضله پیریفورمیس  - فیزیوتراپی در منزل

 

برای شدید تر کردن کشش مفصل ران، هر دو زانو را به یک سمت و تا جایی که احساس کشش در ماهیچه ایجاد شده و درد وجود نداشته باشد خم کنید. در این حالت به مدت 5 الی 30 ثانیه بمانید و سپس به آرامی به حالت اول بازگردید.

 

خواندن 1265 دفعه
طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت